Thứ Ba, 19 tháng 1, 2016

Gia sư chất lượng- Gia sư lớp 4

Công Ty Giáo Dục & Đào Tạo Thiên Phúc đã có các chỉ thị rõ nét việc thay đổi cách dạy cho các dạy kèm lớp 4 của Văn phòng Thiên Phúc. Vì đây đây là sự đồng bộ hóa trong quá trình cải cách giáo dục.  
  Để thực hiện những chỉ thị về việc đổi mới cách hướng dẫn của Công ty Thiên Phúc các gia sư lớp 4 cần phải:
• Nên có buổi đầu trao đổi để khảo sát học lực của học viên nhằm cải tiến cách soạn giáo án, nêu rõ mục tiêu bài giảng dạy, mục tiêu giảng dạy cho học viên, các việc gia sư lớp 4 cần phải làm, nhu cầu cụ thể tùy thuộc vào trình độ không giống nhau của học viên mà dạy kèm hiện trực tiếp kèm (khá, giỏi, khá, trung bình, yếu, kém). Bước đầu tiên mà một dạy kèm lớp 4 biết lên kế hoạch như thế sẽ tránh mất nhiều thời gia để "sao chép" lại những giáo án mẫu một cách chưa cần thiết, dành nhiều thời gian hơn cho việc nghiên cứu bài giảng dạy của mình. Dĩ nhiên, một gia sư nên biết đến giáo án mẫu, nhưng cần phải nhớ rõ giáo án chỉ là công cụ, phương tiện hướng dẫn nên không cần quá chú tâm & coi trọng quá mức về giáo án - đó chỉ là hình thức, điều thiết yếu mà Trung Tâm Gia Sư Thiên Phúc & xã hội cần là chất lượng dạy và "đẳng cấp" học viên. • gia sư lớp 4 phải hiểu tự chủ cho cách kèm của bản thân, chưa ai biết học viên hơn chủ đạo gia sư trực tiếp dạy.  Trung tâm không bao giờ áp đặt cho dạy kèm một cách máy móc rập khuôn theo chương trình dạy. Mỗi dạy kèm phải tự tháu hiểu rằng chính bạn không phải là một ca sỹ hay diễn viên trên sàn diễn mà chỉ cần hát đúng nội dung hay diễn chính xác kịch bản là hoàn thành nhiệm vụ. Một gia sư không thể "đơn độc" giảng mà còn phải tháu hiểu "khơi nguồn" tri thức. gia sư giỏi thì phải là một đạo diễn, một nhà thiết kế. Tuy nhiên, mong muốn có được điều này thì năng lực của gia sư phải được trung tâm thẩm định một cách chặt chẻ & nghiêm túc nhất. Vì khi giao quyền tự chủ cho một dạy kèm là cả sự vất vả và trách nhiệm to lớn về nội dung & đảm bảo dạy.

• Tóm lại, quyền tự chủ của một gia su lop 4 phải được kiểm soát trên sự chỉ đạo vĩ mô. Trên cơ sở đào tạo CHUẨN phương pháp của mỗi dạy kèm, Văn phòng Giáo Dục & Đào Tạo Thiên Phúc đã xây dựng những mẫu bài tập, mẫu kiểm tra cho từng môn học (nhất là toán & TV). Đây là các điều cụ thể hóa trong việc CHUẨN chương trình của 2 môn học công cụ. Nếu một học trò chưa đạt nhu cầu sau các kỳ khảo sát thì dạy kèm phải tháu hiểu dành thời gian bổ túc lấp đầy những "lỗ hỏng" cho kỳ kiểm tra lại. thời gian khảo sát một học viên do dạy kèm chọn, nhưng phải gửi bảng báo cáo về trung tâm để trung tâm sẽ có các đề xuất & hình thức Sau đó. Đây là một việc làm nhằm tạo sự quản lý nghiêm ngặt, nằm trong sự giám bám sát của Trung Tâm Gia Sư Thiên Phúc. Đồng thời trung tâm luôn hỗ trợ kịp thời về mặt tinh thần và điều kiện cho những dạy kèm lớp 4.

 

Gia Sư

UY TÍN

Dạy Kèm

Kinh Nghiệm

Tại Nhà

Hiệu Quả